Shape

BRS Danışmanlık

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Durum analizi

Strateji geliştirme

Strateji takibi

Sonuç

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Şirketler, gelişimlerini ve değişimlerini sağlayabilmek için hâlihazırda var olan koşullarını analiz ederek ilerler. Bunu yapma nedenleri arasında; çağın koşullarına uygun bir süreç izlemediklerinde geride kalabilmeleri, teknolojik gelişmeleri entegre ettiklerinde daha hızlı bir ilerleme kaydedebilmeleri ve müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik etkili cevaplar verebilmeleri vardır. Bu doğrultuda kimi zaman şirketler kendi gelişimlerini ve değişimlerini analiz etmekte güçlük çekebilir. Bu sebeple farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyabilirler. Uzman kadromuzla şirketinizi çok yönlü bir şekilde değerlendirmek ve stratejiler hazırlayarak gelişiminizi desteklemek için stratejik planlama danışmanlığı hizmeti sağlıyoruz.

Yazı içinde stratejik planlama danışmanlığı hizmetimizi şu başlıklar çerçevesinde açıklayacağız:

  • Stratejik planlama nedir?
  • Stratejik planlama danışmanlığı nedir?
  • Stratejik planlama hizmeti neleri kapsar?

Stratejik Planlama Nedir?

Şirketlerin koşullara ve şirketin durumuna bağlı olarak yakın zaman içinde ve gelecekte yapabileceği değişimleri ele alan planlamaya stratejik planlama denir. Stratejik planlama süreci içinde olmak bir şirketin gelişimi için olmazsa olmazdır. Rekabet ortamında ayakta kalabilmesi, marka değerini koruyup artırabilmesini ve satış ivmesini yüksek tutabilmesi için stratejik planlamalara ihtiyaç duyulur.

Stratejik Planlama Danışmanlığı Nedir?

Stratejik planlama danışmanlığı, şirketlerin kendi süreçlerini analiz etmesi ve onlara yol göstermesi açısından ihtiyaç duyduğu bir hizmettir. Şirketlerin belirlediği hedefler çoğu zaman sözde kalabilir ya da anlık olarak notlara geçmeyebilir. Bunların açıklamalı olarak yazılması, dosyalanması ve belirli tarihlerle toplantılar düzenlenerek gerçekleştirilmeye çalışılması gerekir. Danışmanlık hizmeti ile şirketler bu konularda profesyonel destek almış olacaktır.

Birçok şirket için bu hizmetin gerekli olmasının başlıca nedenleri arasında ise şunlar söylenebilir:

  • Şirketler kendi gelişimlerine baktıklarında yanlı yargılar geliştirebilir. Bu yüzden farklı ve eleştirel bakış açılarına her zaman ihtiyaç vardır. Kimi zaman tam olarak göremedikleri noktalar uzman bakış açısıyla keşfedilir ve geliştirilmeye çalışılır.
  • Şirketin rekabet ortamının nasıl olduğunu, nelerin geliştiğini ve kendisinin nasıl bir rolde olması gerektiğini takip etmesi güç olduğu için stratejik planlama danışmanlığına ihtiyaç duyulur.

Stratejik Planlama Hizmeti Neleri Kapsar?

Şirketlerin merak ettiği noktalardan biri bu hizmeti bünyelerine dahil ettiklerinde nasıl bir yol izleneceğine yöneliktir. Bu kapsamda neler yapılacağı, kendilerinin iş yükünün ne oranda azalacağı ve belirlenen stratejiye nasıl sadık kalacakları gibi noktalar netleşmelidir. Stratejik planlama adım adım uzman ve tecrübeli ekibimiz tarafından şu şekilde gerçekleşir:

1.Durum analizi

Şirketin hâlihazırda sektörde nasıl bir konumda olduğu ilk aşamada tespit edilerek analize başlanır. Analiz esnasında SWOT analizi, şirketin içinde bulunduğu ekonomik atmosfer, rakip analizi, rekabet ettiği noktalarda gösterdiği performans gibi noktalar not alınır. Şirketin gelişimine dair herhangi bir tehdit içeren noktanın olup olmadığı bu analizde ortaya çıkarılır.

2.Strateji geliştirme

Durum analizinden sonra bu analizle; şirketin geliştirilmesi gereken noktaları, herhangi bir önlemin alınıp alınmayacağı, risk alınacaksa ne oranda ve nasıl alınması gerektiği ve mevcut durumdan nasıl bir noktaya geçilmesinin amaçlandığı not alınır. Ardından bunlara ilişkin stratejiler geliştirilir. Özellikle bu noktada şirketi yakından tanımak önemlidir. Şirketin departmanları ile ayrı ayrı görüşülerek stratejiler şekillenir. Hangi noktaya en çok destek verilmesi gerektiği bu görüşmelerle fark edilir. Şirket içinden alınan geri bildirimlerle departmanın etkisinin olduğu noktalar karşılaştırılarak strateji geliştirme süreci yapılandırılmış olur.

3.Strateji takibi

Mevcut durumla birlikte her stratejik gelişme karşılaştırılarak ilerlemeler ve gerilemeler takip edilir. Ara ara stratejilerde değişikliklere gidilerek farklı hamleler yapılabilir. Bu sayede gelişime odaklı bir strateji takibi gerçekleşmiş olacaktır. Özellikle stratejiler geliştikçe rakipler de bu doğrultuda önlem alacağı için stratejilerin iyi bir şekilde takip edilmesi, bu esnada analizlerle desteklenerek kontrolünün sağlanması önemli olacaktır.

4.Sonuç

Şirketlerin kısa vadeli bir büyüme amaçlamadığı, devamlı bir büyüme ile gelişimlerini sürdürmek istedikleri bir gerçektir. Gerek fiziksel olarak farklı noktalarda var olmak gerekse satışlarını artırmak temel amaçlarıdır. Bu doğrultuda vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti isteğe uygun olacak şekilde şirkete eşlik edebilir ya da kısa vadede danışmanlık talep edilebilir. Planlamanın sonuçlarına ise belirli dönemlerde bakılır. Şirketin pazarına göre ayda bir ya da üç ayda bir gibi aşamalar takip edilebilir. Ardından stratejinin nasıl işlediğini net olarak görmek mümkün olacaktır.

Detaylı bilgi için bize ulaşın.

BRS Danışmanlık olarak sağladığımız distribütörlük hizmeti hakkında daha fazla bilgi için bizlere iletişim numaramızdan ya da e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz.