Shape

BRS Danışmanlık

İhracat Danışmanlığı Hizmetimiz

İhracat nedir?

• Neden ihracat yapmaya gereksinim duyulur?

İhracat danışmanlığı nedir? İhracat danışmanlığı neleri kapsar

İhracat Danışmanlığının Avantajları Nelerdir?

İhracat Danışmanlığı Hizmetimiz

Yurt içinde ürün ya da hizmet geliştiren birçok firma bir sonraki aşamada yurt dışı pazara açılmak, ihracat yapmak ister. Dünyanın birçok bölgesine ürün ya da hizmetlerini ulaştırarak hem döviz kazanıp bir büyüme geliştirmiş olurken hem de kıtalar arası bir şirket olmanın avantajlarını edinir. Tüm bu sürece dahil olabilmek için şirketlerin yurt dışı pazar hakkında bilgi sahibi olması, nereden başlayacaklarını anlaması ve tedarik noktalarını keşfetmesi gerekir. Aynı şekilde yurt dışı pazarda nasıl bir hedef kitlesinin kendisini beklediğini birçok çalışma ile keşfederek pazarlama modelini şekillendirmesi önemli olacaktır. İhracat danışmanlığı hizmetimiz, tam da bu noktada şirketlere yol gösterici olur ve onların ihracat deneyimlerinin iyi bir şekilde gelişebilmesini sağlar.

Yazı içinde ihracata dair şu başlıklar açıklanarak ihracat danışmanlığı hizmetinin avantajlarına değinilecektir:

  • İhracat nedir?
  • Neden ihracat yapmaya gereksinim duyulur?
  • İhracat danışmanlığı nedir? İhracat danışmanlığı neleri kapsar?
  • İhracat danışmanlığının avantajları nelerdir?

İhracat Nedir?

Ürün ya da hizmetin yurt dışı pazarda yer almasına ve bu pazar içinde yapılan tüm ticaret faaliyetlerine ihracat denir. İhracat, şirket ve devlet için oldukça önemli bir faaliyettir. Yurt dışı pazarda yer alan marka kendi ülkesini temsil ettiği gibi ülke içine döviz girmesini de sağlar. Bu sayede ekonomik olarak ülke pozitif anlamda etkilenir.

Neden ihracat yapmaya gereksinim duyulur?

Birçok şirketin yönünü ısrarla yurt dışına döndürme motivasyonunda olmasında başlıca etkenler arasında; dünya çapında bilinirlik yaratarak şirketin marka değerini artırmak ve korumak, rekabet alanını genişleterek tercih edilen marka olmaya çalışmak ve şirket gelirini artırmak gibi nedenler vardır. Şirket, ihracat yaptığında uluslararası ticaret içinde yer alacağı için faaliyet gösterdiği ülke içindeki ekonomik değişimlerden etkilenmeyecektir. Daha sürdürülebilir bir şirket kaderi inşa etmiş olacaktır.

İhracat Danışmanlığı Nedir?

Birçok şirket için yurt dışında ticaret yapmak dil ve kültür olarak yabancı bir noktada yer alır. Yurt dışı denildiğinde hangi bölgelerin şirketin ürün ya da hizmetine uygun olacağı, kargolama yöntemlerinin neler olacağı, vergilendirmenin nasıl gerçekleştirileceği, bu pazar içinde yer almanın avantajlarının ve dezavantajlarının neler olduğu şirketler açısından soru işaretleri yaratabilir. İhracat danışmanlığı hizmetimiz ile şirketlerin yurt dışı pazara çıkma süreçlerine destek oluyoruz. İhracat danışmanlığı hizmetimizi almayı düşündüğünüzde bu hizmet içine nelerin dahil olduğunu merak edebilirsiniz. Aşağıdaki dört madde ile bu hizmetin kapsamını açıklıyoruz:

1.Hedef kitle belirleme

Yurt dışında ürün ya da hizmetin kimler tarafından talep edileceğinin bilinmesi ileriki aşamalara referans sağlar. Örneğin güneydeki bir ülkeye kışlık ayakkabı pazarlanmak istenildiğinde bu bölgeye uygun olmayacağı için satış gerçekleştirmek güç olacaktır. Bu sebeple şirketin ne ürettiği ya da hangi hizmeti pazarlamak istediği ile bölgenin coğrafyası ve bu coğrafya içindeki kitle eşleşmelidir.

2.Pazar araştırması

Pazar araştırması, ürün ya da hizmetin pazarlanabileceği bölgelerin tespitini içeren bir süreçtir. Hedef kitle belirlendikten sonra bu kitlenin hangi bölgenin pazarlarında olduğu araştırılır. Bu bölgedeki rakipler ve rakiplerin faaliyetleri belirlenir. Şirketiniz ile rakipler arasında karşılaştırma yapılır.

3.İhracata dair evrakların düzenlenmesi ve nakliye

Sizin için doğru bir bölge tespit edildikten sonra o bölgeyle iletişime geçilerek nasıl bir süreç izleneceği tartışılır. Bu aşamada ihracat yapacağınıza dair belgeler oluşturulur. Yasal olarak gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki prosedürler detaylı incelenerek tüm izinler alınır.

4.Raporlama ve sunum

İhracat danışmanlığı hizmetimizin son aşamasında raporlama ve sunum vardır. Yaptığımız tüm araştırmaları, gerçekleştirdiğimiz prosedüre uygun işlemleri, analizleri ve bu pazardan alabileceğiniz tahmini verimi sizlere rapor halinde sunuyoruz. Bu aşamada ayrıca sizin katkılarınızı dinleyerek rapordaki bazı noktaları yeniden revize edebiliyor, raporun en uygun hâlini gerçekleştireceğimiz toplantıdan sonra belirliyoruz.

İhracat Danışmanlığının Avantajları Nelerdir?

Bu hizmeti aldıktan sonra şirketiniz için birçok noktada gelişmeler takip edebileceksiniz. İhracat danışmanlığının avantajları şunlardır:

  • Yurt dışına yapılan ticaret işlemleri şirketler açısından karışık olabilir ve çoğu zaman aksaklıklar yaşanabilir. Bunların önlenmesi için danışmanlık hizmeti etkili olacaktır.
  • Yurt dışındaki müşterilerle danışmanlık kapsamında ilgilenilir. Müşteri listesi özenle oluşturularak herhangi bir sorun yaşanıldığında direkt çözüme kavuşulur.
  • İhracat yaptığı süre boyunca firma yeni müşteriler edinir. Bu sayede gelirini artırır.
  • Firma kendini yurt dışında ifade edebilmek ve tanıtabilmek için detaylı bir rapora sahip olur. Fiyat teklifi verirken bu raporu takip edebilir.
  • Danışmanlık merkezi olarak fuarlara katıldığımız için şirketin bu fuarlarda tanıtılmasında etki sağlanır. Dolayısıyla şirketin görünürlüğü artar.

Detaylı bilgi için bize ulaşın.

BRS Danışmanlık olarak sağladığımız distribütörlük hizmeti hakkında daha fazla bilgi için bizlere iletişim numaramızdan ya da e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz.