Shape

BRS Danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı Hizmetimiz

Şirket yönetimi nedir?

Yönetim danışmanlığı nedir?

Yönetim danışmanlığı hizmetimiz neleri kapsar?

Neden yönetim danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duyarsınız?

Yönetim Danışmanlığı Hizmetimiz

Bir şirketin ve departmanlarının sistemli bir şekilde işleyebilmesi için iyi bir yönetim kapsamında faaliyet göstermesi elzemdir. Çalışanların çok bilgili olması ya da işlerini zamanında teslim ediyor olması, her zaman şirkette gözle görülür bir değişim sağlamayabilir. Bu açıdan esas ve gerekli olan şey yönetim tarafında konumlanacaktır. Şirket yönetimi; işlerin takibi, analizi, yapılandırılması ve işi sürdüren çalışanların performansı gibi noktaları kapsayan bir süreçtir. Şirket yönetimi konusunda kimi zaman şirketler geri planda kalabilir. Bazı departmanlar iyi bir süreç izlerken bazıları daha yavaş ya da düzensiz bir yol izler. Bu konuda etkili çözümler üretmeyi amaçlayan BRS Danışmanlık olarak hem departmanlar arasındaki iletişimin güçlenmesi hem de iş süreçlerinin takibi için yönetim danışmanlığı hizmetimiz tarafınıza sunulur.

Yönetim danışmanlığı hizmetimizin ne olduğuna ve ne gibi durumlarda bu hizmete ihtiyaç duyulabileceğine şu başlıklar üzerinden ulaşabilirsiniz:

  • Şirket yönetimi nedir?
  • Yönetim danışmanlığı nedir?
  • Yönetim danışmanlığı hizmetimiz neleri kapsar?
  • Neden yönetim danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duyarsınız?

Şirket Yönetimi Nedir?

Şirket yönetimi; çalışanların görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinin takibini, şirket içindeki iletişimin sağlanmasını ve şirketin gelir ve giderlerinin kayıt altında tutulmasını ifaden eden kavramdır. Şirket yönetimi tek bir kişi tarafından sağlandığı gibi birden fazla kişi tarafından da sağlanabilir. Çalışanlar ve yöneticiler arasında gerçekleşen toplantılarla şirket yönetiminin sınırları çizilir ve bir model oluşturulur. Ardından bu model zaman zaman düzeltilip değiştirilerek uygulanmaya devam eder.

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Yönetim danışmanlığı, şirketlerin sürdürdüğü yönetim modelinin uzman bir bakış açısıyla incelenmesi ve geliştirilmesi için adımlar atılmasına denir. Bu danışmanlık kapsamında şirket yöneticilerinin şirketin geleceğini şekillendirmesi, şirket içi iletişimin sağlanması ve verimin artırılması gibi noktalarda destek sağlanır. Yönetim danışmanlığı kapsamı genişletilebilecek bir hizmet olduğu için şirketin ihtiyaçlarına göre şekillenebilir.

Yönetim danışmanlığı hizmetimiz neleri kapsar?

Yönetim danışmanı, şirketin direkt bir yöneticisi olarak görev almaz, yöneticilere eşlik edip onlara şirket yönetimi konusunda yol gösterici olur. Bu doğrultuda yönetim danışmanlığı hizmetimiz kapsamında şunlar olduğunu söylemek mümkündür:

  • Eleştirel bakış açısına sahip olan yönetim danışmanı, şirketi detaylı olarak analiz eder. Şirketin içeriden ve dışarıdan nasıl bir izlenime sahip olduğunu keşfeder. Bu izlenimler danışmanlık hizmetimiz kapsamında ayrıntılı olarak tarafınıza sağlanır.
  • Talep edildiğinde yönetim danışmanlığı hizmetimiz ile şirketin geliştirdiği ürün ya da hizmetle ilgili fikir geliştirilir. Bu fikirler yöneticilere sunulur.
  • Yönetim danışmanı şirkete daha gerçekçi hedefler söyler. Soyut ve anlamsız konuşmalara girmeden nesnel konuşmalarla bu hedefleri yazıya geçirir.
  • Şirketin verimliliğini artıracak düzenlemeler konusunda çalışmalar yapar. Bu verimliliğin nicel olarak takip edilmesini sağlar. Danışmanlık sürecinde düzenli aralıklarla verimliliğin nasıl takip edileceği şirketin yöneticilerine anlatılır.
  • Yönetim danışmanlığı hizmeti ile şirket içi eğitimler verilir. Şirket çalışanları arasındaki iletişimin güçlenmesi ve daha iyi bir iş planı oluşturulabilmesi için birlikte çalışmanın önemi vurgulanır. Bu sayede şirket gelişiminde yalnızca yöneticiler değil tüm çalışanlar rol almaya gönüllü olur.

Neden Yönetim Danışmanlığı Hizmetine İhtiyaç Duyarsınız?

Yöneticiler şirket içinde uzun süre yönetici pozisyonunda çalıştığı zaman geçici bir körlük yaşayabilir. Her şey monoton hâle gelmiştir ve fikir üretmek ya da yönetim için bir şeyler geliştirmek güçtür. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve ürün geliştirme gibi şirket gelişimindeki önemli adımlar da bu sebeple gerileme yaşayabilir. Yöneticinin yeterince aktif bir süreç yaşamaması departmanlarda olumsuz etki bıraktığında iş planının işlemesinde aksaklıklar meydana gelebilir. Tüm bu süreçler şirketinizin farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunu söyler.

Alışılan şeyleri eleştirmek ya da var olandan farklı düşünmek güçtür. Yönetim danışmanları bu doğrultuda yöneticilere var olanın dışındaki boyutlarla destek sağlar. Onlara eğitimler verir, nasıl bir yol izleyebileceklerini anlatır ve bu yolda eşlik ederek herhangi bir yanlış eylemde direkt uyarır. Bu sayede şirkette yönetim esnasında gerçekleşme ihtimali olan hatalar azalar daha verimli bir süreç takip edilmiş olur. Bu hizmete ihtiyaç duymanızda; şirket içi iletişimin zayıflaması, verimliliğinizin düşmesi, departmanlardaki faaliyetlerin aksaması ve gelir-gider tablosundaki eşitsizlik gibi noktalar vardır. Bahsedilen durumları yaşıyorsanız ya da yaşayıp yaşamadığınızı daha profesyonel bir açıdan kontrol etmek istiyorsanız yönetim danışmanlığı hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için bize ulaşın.

BRS Danışmanlık olarak sağladığımız distribütörlük hizmeti hakkında daha fazla bilgi için bizlere iletişim numaramızdan ya da e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz.